Thursday, May 19, 2011

KERAJAAN SINGA


Dikatakan bahawa ketika sang singa memimpin semua haiwan di muka bumi, ia telah memerintah dengan adil seperti gelagat raja yang ideal.


Di zaman pemerintahannya, ia sentiasa mengadakan musyawarah serta mengadakan aturan kehidupan yang mensyaratkan setiap binatang hidup dalam keadaan aman damai.


Serigala dan kambing, harimau dan rusa, anjing dan arnab, semuanya hidup dalam keadaan aman sejahtera..


Maka berkatalah sang Arnab:

“Betapa ingin aku menikmati kehidupan seperti ini di kala yang lemah hidup di sisi yang kuat tanpa sebarang kebimbangan”


Demikianlah suasana indah yang dicetuskan oleh sebuah pemerintahan yang adil..

Suasana ini menuntut setiap pemimpin menjalankan tugas masing-masing dengan adil dan cemerlang~

1 comment: